Główne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyWnętrze BursyBudynek Bursy
-A A +A

Logo BIP

Samorząd Bursy

Samorząd Bursy jest organem bursy działającym w oparciu o Statut Bursy oraz Regulamin Samorządu Bursy.

Struktura Samorządu Bursy jest dwustopniowa. Pierwszy stopień to Samorząd Bursy, który tworzą wszyscy wychowankowie. Drugi stopień to samorządy grupowe, które wybierają wychowankowie w swoich grupach.

Zadaniem Samorządu Bursy jest:

  • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności wychowanków;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne działania;
  • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w bursie;
  • rozwijanie zainteresowań młodzieży;
  • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
  • tworzenie silnej więzi między wszystkimi wychowankami;
  • podtrzymywanie tradycji.

Opiekunem Samorządu Bursy jest Izabela Pierzyńska

 

Rada Samorządu Bursy rok szkolny 2019/2020:

Przewodniczący: Natan Bujak

Zastępca przewodniczącego: Emilia Mogielska

Sekretarz: Emilia Bednarska

Skarbnik: Oskar Kaliszuk

 

W ramach Samorządu Bursy działają następujące sekcje zainteresowań młodzieży:

I. Sekcja higieniczno – porządkowa

Opiekun sekcji: Maria Krystyna Piskorz

II. Sekcja nauki i biblioteka

Opiekun sekcji: Agnieszka Jadwiszczak, Monika Trzebońska

III. Ekosekcja

Opiekun sekcji: Halina Dudek, Dorota Dziedzic-Rydz