Główne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyWnętrze BursyBudynek Bursy
-A A +A

Logo BIP

Zapytanie ofertowe - Środki czystości i art. chemiczne

 

 

 

Bursa Szkolna w Bełchatowie

zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Przedmiot zamówienia: Środki czystości i art. chemiczne
  2. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.02.2022 do 30.06.2022
  3. Kryterium wyboru ofert: najkorzystniejsza cena
  4. Istotne warunki dotyczące realizacji zamówienia: nie
  5. Wymagany minimalny termin gwarancji = rękojmi nie
  6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Przykładowy wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

7.    Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Niewierska

8.    Miejsce i termin złożenia oferty: Sekretariat bursy do 28.01.2022 lub mail: bursa.belchatow@wp.pl

9.    Miejsce i termin otwarcia oferty: Sekretariat bursy 28.01.2022

10. Oferty złożone w sposób sprzeczny z wymogami Zamawiającego nie będą podlegały ocenie.

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny