Główne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyGłówne wejście do budynku bursyWnętrzeBudynek Bursy
-A A +A

Samorząd Bursy

Samorząd Bursy jest organem bursy działającym w oparciu o Statut Bursy oraz Regulamin Samorządu Bursy.

Struktura Samorządu Bursy jest dwustopniowa. Pierwszy stopień to Samorząd Bursy, który tworzą wszyscy wychowankowie. Drugi stopień to samorządy grupowe, które wybierają wychowankowie w swoich grupach.

Zadaniem Samorządu Bursy jest:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności wychowanków;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne działania;
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w bursie;
 • rozwijanie zainteresowań młodzieży;
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych;
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi wychowankami;
 • podtrzymywanie tradycji.

Opiekunem Samorządu Bursy jest Agnieszka Jadwiszczak

W ramach Samorządu Bursy działają następujące sekcje zainteresowań młodzieży:

I. Sekcja higieniczno – porządkowa

Działalność sekcji higieniczno – porządkowej oparta jest na rocznym planie pracy. Sekcja skupia młodzież zainteresowaną stanem higienicznym w bursie. Do głównych zadań sekcji należy przede wszystkim dbanie o czystość na terenie placówki, promowanie zdrowego stylu życia i działania proekologiczne. Sekcja systematycznie kontroluje czystość w pokojach sypialnych . W trakcie roku szkolnego prowadzony jest „konkurs czystości”, który motywuje wychowanków do dbania o swoje pokoje. Wychowankowie wyróżniający się szczególną dbałością o porządek są nagradzani. Ponadto sekcja dba o wyposażenie apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej.

Opiekun sekcji: Anna Dudkiewicz, Bożena Grzywacz

II. Sekcja nauki i biblioteka

Biblioteka liczy ponad 1000 woluminów. Wychowanek znajdzie tu lektury szkolne, poezję, beletrystykę, słowniki, encyklopedie, jak również audiobooki. Biblioteka to miejsce spotkań młodzieży z ludźmi z pasją, rozmów na interesujące wychowanków tematy. Tutaj można też uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych.

Opiekun sekcji: Agnieszka Jadwiszczak, Monika Trzebońska

III. Sekcja plastyczna

Osoby chcące się realizować, odkrywać siebie i własne możliwości, wzmacniać poczucie własnej wartości, uwrażliwiać się na sztukę i kulturę mogą to robić podczas zajęć artystycznych. Sekcja plastyczna zajmuje się organizowaniem warsztatów plastycznych. Nie trzeba być uzdolnionym, wystarczyć przyjść do pracowni plastycznej i otworzyć się na propozycje opiekuna sekcji. Nikt nie jest zmuszany do zajęć, prace powstają w miłej i przyjaznej atmosferze, a techniki dostosowane są do możliwości i potrzeb wychowanków. Sekcja plastyczna na co dzień współpracuje z artystą amatorem , który poprzez pokazanie swojego warsztatu pracy uczy wychowanków nowych technik plastycznych.

Wykonujemy prace następującymi technikami:

 • malowanie na szkle
 • lepienie z masy modelarskiej
 • collage
 • rysunek pastelami
 • szkic ołówkiem
 • prace z ziaren
 • decoupage

Ponad to wykonujemy ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe, kompozycje
z szyszek, liści, kory i cały czas otwarci jesteśmy na nowe wyzwania.

Opiekun sekcji: Monika Trzebońska

IV. Sekcja sportowa

Sekcja ma charakter rekreacyjno – sportowy i jest otwarta na propozycję młodzieży zamieszkującej w bursie. Podstawowym celem tej sekcji jest doskonalenie u młodzieży różnych umiejętności ruchowych i jej wszechstronny rozwój, wspieranie wychowanków w dążeniu do zdrowego trybu życia wolnego od nałogów, nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, oraz umiejętności dążenia do osiągania celów.

Wychowankowie mają możliwość skorzystania z sali ćwiczeń znajdującej się w bursie, drobnego sprzętu sportowego, stołu do ping ponga, pobliskich orlików, bieżni.

W ramach działalności sekcji sportowej współpracujemy z klubami i instytucjami sportowymi. Organizujemy grupowe wyjścia na mecze, siłownie, sale i inne dostosowane do potrzeb osób zainteresowanych. Wychowankowie maja możliwość spotykania się z ekspertami i trenerami klubów sportowych.

Opiekun sekcji: Dorota Dziedzic